TÖÖKS LOODUD

AS Ühinenud Depood on mitmekülgne masinaehitusega tegelev ettevõte, mis pakub erinevaid kompleksseid teenuseid. Omame kõrget insener-tehnilist kompetentsi ja pikaajalist kogemust projektide teostamisel raudteeveeremi hoolduse ja remondi, veoautode pealisehituste tootmise, ning raudteetranspordi valdkonnas.

Ühinenud Depood on reisivagunite, diiselrongide ja vedurite remondi- ja renoveerimistööde tegelenud juba alates aastast 1930. Selle tegevusala kõrvale on tulnud autode pealisehituste valmistamine, hooldus ning varuosade müük, millele on omistatud Maanteeameti poolt veokite teise staadiumi ehitamise õigus ning õigus teostada autode ümberehitamise ekspertiise. Esimesed veokite pealisehitused tehti aastal 1997. Lisaks tegeleb ettevõte eriotstarbeliste masinehituslike toodete projekteerimise ja ehitusega.

AS Ühinenud Depood on 2020. aastal EASi poolt kaasatud kahele struktuurtoetuste projektile: Digidiagnostika (lõpp 2020 mai) ja tootearenduse toetus Habins tüüpi raudteevagunite tootmine (lõpp 2021 detsember).

Digitaliseerimine annab ettevõtetele võimaluse püsida konkurentsis ka tulevikus.

Tootearenduse projekti eesmärk on turule tuua uus innovaatiline toode ning juhtida tootearendusprotsessi efektiivselt ja ajasäästlikult. Samuti on oluline disaini rakendamine antud protsessis.

Tootearenduses valmib Habins tüüpi vagun, mille tootmine on planeeritud alates 2022. aastast Ühinenud Depood AS-s. Vagunid on kasutamiseks Skandinaavia maades.

Struktuurifondi ERDF meetme raames „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks“ on 2014-2020.a. arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused valdkonnapõhine toetussumma Ühinenud Depood AS-le 195403,75 eurot.

Kõiki tooteid ja teenuseid pakutakse kaubamärgi EUROKRAFT alt.

Raudteeveerem

 • Remont ja hooldus
 • Müük
 • Moderniseerimine
 • Tehniline konsultatsioon ja ülevaatus

Veokite pealisehitused

 • Kommunaalteenused
 • Tõsteseadmed
 • Kaubavedu
 • Hooldus, komponentide ja varuosade müük

Kraanasüsteemid

 • Ehitus
 • Remont ja moderniseerimine
 • Visuaalkontroll ja koormuskatsetused

Eriprojektid

 • Metallkonstruktsioonid
 • Masinaehituslik projekteerimine
 • Laboriteenused
 • Reisivagunite rent

Eurokraft

AS Ühinenud Depood       kontakttelefon 6 310 085 Kauba 3a, Tallinn, ESTONIA